Factoring | Bedrijven, kosten en de soorten vergelijken (2024)

Factoring kan direct je cashflow verbeteren zonder dat dit je eigen kredietscore beïnvloedt. Heb je veel debiteuren of een flinke openstaande factuur die je liever niet afwacht? Dan kun je deze laten voorschieten. De verschillen tussen factoring-bedrijven, kosten en methodes vergelijken.

Inhoud:

  • Factoring-bedrijven
  • Hoe snel werkt het?
  • Kosten van factoring
  • Soorten
  • Voor- en nadelen

Wat is factoring?

Factoring | Bedrijven, kosten en de soorten vergelijken (1)Factoring betekent dat je openstaande facturen vooruit laat betalen door een extern factoring-bedrijf, ook wel de factor of factormaatschappij. Jij krijgt direct je geld en je debiteur behoudt de betalingstermijn.

Met factoring kun je snel je werkkapitaal verbeteren zonder dat je een financiering hoeft af te sluiten. Het beoordelingsproces is kort en meestal financieren factoringbedrijven het factuurbedrag binnen één of twee dagen na acceptatie. Ook heb je zelf geen omkijken meer naar het debiteurenbeheer.

Snel zakelijk geld lenen voor je onderneming? Kredietvooruit.nl of BridgeFund. Je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks minimaal 50.000 euro omzet hebben.

Groei van factoring in het mkb

Facturen laten voorschieten is populair. Volgens FAAN, een branchevereniging waarbij zowel enkele banken als non-bancaire financiers lid zijn, is het door factoringbedrijven verstrekte krediet 2023 bij haar leden gestegen met iets meer dan 3% naar 8 miljard euro.

Het aantal ondernemingen dat bij deze partijen factoring gebruikt nam in 2023 met zo’n tien procent toe. FAAN-voorzitter Lukas Anker: “De groei van het aantal factoringklanten zit vooral in de sectoren zakelijke dienstverlening en transport. De grootste toename zit bij bedrijven met minder dan 10 miljoen euro omzet, daarmee bewijst factoring z’n waarde voor het mkb.”

Factoring-bedrijven voor het mkb

Het verkopen van openstaande facturen is een van de meest populaire financieringsvormen. Enkele factoringmaatschappijen die b2b-facturen financieren voor freelancers, zzp’ers en het mkb zijn:

Factoring | Bedrijven, kosten en de soorten vergelijken (2)

Website

Floryn

9.6 (520 reviews)

Biedt zakelijke leningen, zakelijk krediet, factoring, bol.com-verkoperskrediet en zakelijke hypotheken tot 3 miljoen euro. Een zakelijk krediet kan meegroeien met je omzet. Je betaalt wekelijks 1 tot 4 procent van het krediet (rente en aflossing) terug via een automatische incasso.

  • Onze Floryn-review

Svea

Bij Svea kun je snel één factuur verkopen, of direct een serie indienen. Het bedrijf geeft je een snelle oplossing op maat, specifiek voor jouw bedrijfssituatie. De factoringtarieven variëren tussen 2 tot 5 procent per factuur.

Wil je niet wachten tot jouw debiteur jouw factuur betaalt? Dien de factuur online in bij Voldaan en na beoordeling heb je binnen 24 uur het geld op je rekening. Het hele mkb is welkom en er zijn geen jaarcijfers, zekerheden of borg voor nodig.

FreelanceFactoring bestaat sinds 2012 en richt zich specifiek op het kleinbedrijf. Het bedrijf hanteert een factorfee tussen de 1,5 en 5 procent van het factuurbedrag. Vraag vrijblijvend een offerte aan en krijg een op maat gemaakte oplossing.

Factoring | Bedrijven, kosten en de soorten vergelijken (6)

Hoe snel werkt het?

Vergeleken met het afsluiten van een financiering is factoring een snelle en makkelijke manier om extra geld op je rekening te krijgen. Nadat je jouw factuur indient bij een factoringmaatschappij heb je meestal binnen 24 uur het geld op je rekening. Hierdoor is een debiteurenfinanciering ook voor zzp’ers interessant.

Het beoordelen en verwerken van je aanvraag kan zeer snel. Vaak heb je het geld de volgende dag op je rekening.

Kosten van factoring

Factoring | Bedrijven, kosten en de soorten vergelijken (7)Factoring-kosten zijn meestal een percentage van het factuurbedrag maar kunnen ook een vast bedrag zijn. Op het eerste gezicht lijkt het goedkoop, maar op jaarbasis is het vaak duurder dan een zakelijk krediet.

Al kun je het niet helemaal vergelijken. Een deel van de kosten van het verkopen van onbetaalde facturen zit in het debiteurenbeheer dat je anders zelf moet regelen.

Als je een factuur overdraagt krijg je meestal tussen de 70 en 95 procent vooraf. Het overige deel, minus de kosten van de factormaatschappij, ontvang je zodra de eindklant het openstaande bedrag naar het factoringbedrijf heeft overgemaakt.

Op jaarbasis is factoring duurder dan een zakelijk krediet.

De hoogte van deze zogenaamde factor-fee hangt af van de betalingstermijn die jij hanteert en de kans dat je debiteuren te laat of zelfs helemaal niet betalen. De kredietcheck is daarom ook gericht op je klant. Hoe hoger het debiteurenrisico, hoe hoger de kosten van het factoringbedrijf.

Wil je alleen het debiteurenbeheer uitbesteden? Dan ligt dit percentage meestal rond de één procent van het openstaande bedrag.

Factoring | Bedrijven, kosten en de soorten vergelijken (8)

Hoe werkt factoring?

Factoring | Bedrijven, kosten en de soorten vergelijken (9)Helaas werkt factoring niet in elke branche. Zo werken factoringbedrijven niet met deel- of termijnfacturen. Ook producten of diensten die je bedrijf vooraf factureert zijn vaak niet geschikt.

Daarbij is het met name gericht op b2b-facturen. Een rekening voor consumenten neemt een algemene factoringmaatschappij niet graag van je over, al zijn er wel factoringmaatschappijen voor bepaalde branches als de zorg of ecommerce.

Los van deze voorwaarden zijn er wel verschillende soorten factoring. Zo kun je alleen je factuur laten voorschieten maar het risico op wanbetaling behouden, maar je kunt jouw factuur ook verkopen en het betalingsrisico en incassotraject overdragen.

Traditionele factoring

Factoring | Bedrijven, kosten en de soorten vergelijken (10)Bij de traditionele vorm krijg je een doorlopend krediet op basis van je debiteurenportefeuille. In ruil hiervoor rekent een factoringbedrijf je een percentage van de omzet of eventueel een vast bedrag per jaar.

Heb je dus een hoge omzet en betalen debiteuren gemiddeld gezien vrij traag dan is deze factoringsoort prettig. Al is dit ook een nadeel want bij kleine volumes is het meestal geen mogelijkheid. Dan is een regulier zakelijk krediet logischer.

Traditionele factoring wordt vaak door banken of hun dochterondernemingen verstrekt, en die hanteren strenge voorwaarden. Je moet bijvoorbeeld een bepaald minimum aan facturen per maand onderbrengen en betaalt dus ook voor een factuur die je zelf ook prima kunt innen. Daarbij zijn deze factoring-bedrijven meestal niet bereid ook het debiteurenbeheer en betalingsrisico over te nemen.

American factoring

Factoring | Bedrijven, kosten en de soorten vergelijken (11)American factoring is ontstaan in de Verenigde Staten en is daar heel gebruikelijk. Hierbij werk je per factuur of per serie facturen.

Je bepaalt zelf het aantal facturen en hoeft bij deze vorm dus niet elke factuur uit te besteden. Je kunt zo eenvoudig specifieke klanten, opdrachten of werkzaamheden laten factoren.

Als je een factuur indient wordt deze, na een snelle kredietcheck op je debiteur, meestal binnen 24 uur betaald. Hiervoor betaal je een klein percentage van het factuurbedrag. Hiervoor wordt ook het betalingsrisico en invorderingsproces overgenomen door de factoring-bedrijven.

Bij American factoring bepaal je zelf welke facturen je wilt uitbesteden.

American factoring is een flexibele optie voor middelgrote en kleine bedrijven die slechts een deel van hun debiteurenportefeuille willen uitbesteden. Daar staat tegenover dat, omdat deze factoring-bedrijven ook de invordering en risico’s overnemen, zij bepaalde debiteuren of facturen mogen weigeren.

Bijvoorbeeld omdat deze een te hoog betalingsrisico met zich meebrengen. Een factoringmaatschappij financiert alleen als die voldoende informatie heeft over jouw debiteur. Als jouw klantenbestand vooral bestaat uit consumenten of buitenlandse debiteuren is de kans vrij groot dat ze deze weigeren.

Wachten debiteuren te lang met betalen? Via Incasso Advies Nederland kun je snel een offerte aanvragen bij een professioneel incassobureau, overal in Nederland.

Reverse factoring

Reverse factoring hanteert hetzelfde principe als de andere soorten, maar in plaats van uitstaande rekeningen van klanten vooruit te betalen, worden jouw eigen betalingsverplichtingen aan leveranciers vooruitbetaald. Hiermee kun je uitgaande betalingen later betalen, vergelijkbaar met leverancierskrediet.

Deze vorm is met name populair in sectoren waar de relatie tussen leverancier en afnemer van strategisch belang is. Het is een alternatief voor traditionele factoring omdat niet jouw kredietwaardigheid telt maar die van jouw klanten. Daarnaast wordt er uitsluitend gewerkt met goedgekeurde facturen, wat het risico van onbetaalde facturen beperkt. Er is dus geen terugvordering mogelijk, zoals bij traditionele factoring.

Voordelen

Factoring | Bedrijven, kosten en de soorten vergelijken (12)Voordelen van factoring zijn de flexibiliteit, snelheid en het gemak. Met deze financiering kun je de goede klantrelatie behouden en je creëert een constante cashflow. Voor investeringen ben je niet langer afhankelijk van de betaalsnelheid van klanten.

Door een aantal uitstaande facturen gedeeltelijk te laten voorschieten houd je je werkkapitaal op orde. Daarnaast kun je een financiering krijgen zonder dat dit direct jouw eigen bedrijfscijfers nadelig beïnvloedt, zoals bij een reguliere lening.

Factoring-bedrijven kijken vooral naar de kredietwaardigheid van jouw klant waardoor jouw situatie maar minimaal van invloed is. Hierdoor hebben ze vaak ook een adviserende rol. Zij kunnen bijvoorbeeld aangeven of het verstandig is om met bepaalde partijen in zee te gaan.

Nadelen van factoring

Nadelen van factoring zijn allereerst de kosten. Gemiddeld betaal je bij American factoring zo’n vijf procent van de factuur bij een betalingstermijn van dertig dagen. Als jij alleen maar nette klanten hebt die allemaal binnen de betalingstermijn betalen dan is het relatief duur.

Nu krijg je bij factoring niet alleen financiering, maar besteed je ook een deel uit aan invordering en risico. Maar daar betaal je dan dus ook voor. Daarnaast vinden klanten het niet altijd fijn. Als een ander je facturen incasseert kan dat onpersoonlijk overkomen in het contact.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over factoring zijn:

Wat is factoring?

Factoring is het laten voorschieten van openstaande facturen door een factoringbedrijf. Jij krijgt direct betaald voor je factuur en je klant houdt zijn betalingstermijn.

Wat kost factoring?

Er zijn verschillende factoring-bedrijven en elk heeft zijn eigen structuur, voorwaarden en tarieven. Hierdoor is het lastig om exact de kosten te noemen maar het voorschieten kost meestal niet veel meer dan één procent.

Als je ook het debiteurenrisico en mogelijk incassotraject wilt overdragen en de factuur dus het liefst wilt verkopen (American factoring) dan liggen de tarieven gemiddeld tussen de 4 en de 6 procent van het factuurbedrag, afhankelijk van de factoringmaatschappij en welke betalingstermijn je hanteert.

Voor wie is deze alternatieve financiering geschikt?

Factoring heeft veel voordelen: je krijgt sneller betaald en beperkt je debiteurenbeheer. Zowel voor kleine zzp’ers als grotere groeibedrijven maken er regelmatig gebruik van.

Het heeft echter ook nadelen. Je bespaart tijd maar het kost wel geld. Als jij op al je facturen vijf procent inlevert terwijl al je klanten wel netjes binnen dertig dagen betalen, dan is dat teruggerekend best een dure financiering. Daarnaast heb je minder contactmomenten met je klant omdat je niet meer zelf je facturen incasseert.

Factoring | Bedrijven, kosten en de soorten vergelijken (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated:

Views: 5383

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.